2% pentru Asociatia "Cutu, cutu". Din 2017 pot directiona 2% si pensionarii

afisul flyer -fata flyer-verso

DATELE DE COMPLETAT PENTRU A DIRECTIONA 2% CATRE ASOCIATIA "CUTU, CUTU' :
Denumire: Asociatia "Cutu, cutu"
Cod fiscal: 15215652
Cont: RO 05CECEB60043RON0431708 -C.E.C, Agentia Sala Palatului, sector 6

Aceste date sunt trecute si in formularul 230 atasat.

CONFORT PE STRADA PRIN NEABANDONAREA PUILOR DE CAINE:
Cu 2% vom implementa Campania "Confort pe strada prin neabandonarea puilor de caine" in cat mai multe gospodarii rurale. Tinta noastra este sa acoperim intreaga tara, proprietarii de caini de rasa comuna sa inceapa sterilizarea lor si sa nu mai abandoneze pui pe strada, la marginea localitatii, la camp, in padure, la oras, la piata, in pungi, in saci, in cutii, la ghena, etc.

CONTRIBUABILI PERSOANE FIZICE:
2% poate fi directionat de catre contribuabilii persoane fizice, in baza declaratiilor 230 si 200.

ANUL ACESTA POT DIRECTIONA 2% SI PENSIONARII !
Formularul 230 a suferit deci o schimbare anul acesta. Noul formular 230 este atasat.

ANUL FISCAL 2016:
Chiar daca formularul se completeaza si se depune in 2017, in antetul declaratiei se trece "2016" (fiind vorba despre ''anul fiscal 2016'', cel pentru care se depune declaratia actuala).

UNDE SE DEPUNE:
Formularul 2% si fisa fiscala se depun la administratia financiara a sectorului de care apartineti. (De ex. daca adresa dv. din cartea de identitate se afla in sectorul 3, trebuie sa mergeti la Administratia financiara a sectorului 3 situata in str. Lucretiu Patrascanu). Formularul 2% se poate trimite si prin posta. Formularul 2% se poate depune si fara fisa fiscala.

DATA LIMITA DE DEPUNERE:
Formularele 230 si 200, impreuna cu fisa fiscala se depun pana pe 25 mai 2017

DEPUNEREA DECLARATIILOR ESTE OBLIGATORIE
Persoanele care au realizat venituri din salarii/pensii si cele care au realizat venituri "din alte surse" sunt obligate sa depuna Declaratia 230 si Declaratia 200, chiar daca nu doresc redirectionarea celor 2% din impozit si nu bifeaza aceasta casuta. Contribuabilii sunt obligati de catre lege sa depuna declaratiile pana pe 25 mai ale anului 2017, fie ca directioneaza 2% catre o cauza, fie ca nu.

CINE ESTE OBLIGAT SA DEPUNA DECLARATIA:
DECLARATIA 230 se depune de catre cei care au venituri din salarii si pensii.
DECLARATIA 200 se depune de catre cei care au realizat in Romania venituri din alte surse.

DECLARATIA 230 ARE SI O ANEXA ANUL ACESTA:
In anexa se trec datele 2%.

DECLARATIA 200 SE DEPUNE PENTRU "VENITURI DIN ALTE SURSE":

Venituri comerciale: Sunt veniturile realizate din fapte de comerţ de către persoane fizice sau asocieri fără personalitate juridică, din prestări de servicii (altele decât profesii libere), precum şi cele obţinute din practicarea unei meserii. Principalele activităţi care constituie fapte de comerţ sunt:
- activităţi de producţie;
- activităţi de cumpărare efectuate în scopul revânzării;
- organizarea de spectacole;
- facilitarea încheierii de tranzacţii comerciale printr-un intermediar, cum ar fi: contract de comision, de mandat, de reprezentare, de agent de asigurare şi alte asemenea;
- vânzarea în regim de consignaţie a bunurilor cumpărate în scopul revânzării sau produse pentru a fi comercializate;
- activităţi de editare, imprimerie, multiplicare, indiferent de tehnica folosită;
- transport;
- alte fapte de comerţ definite în Codul comercial.

Venituri din profesii libere: Sunt considerate venituri din profesii libere veniturile obţinute din prestări de servicii cu caracter profesional, desfăşurate în mod individual sau în diverse forme de asociere, în domeniile ştiinţific, literar, artistic, educativ şi altele, de către: medici, avocaţi, notari publici, executori judecătoreşti, experţi tehnici şi contabili, contabili autorizaţi, consultanţi de plasament în valori mobiliare, auditori financiari, consultanţi fiscali, arhitecţi, traducători, sportivi, arbitri sportivi, precum şi alte persoane fizice cu profesii reglementate desfăşurate în mod independent, în condiţiile legii.

Veniturile din drepturi de proprietate intelectuală sunt venituri realizate din valorificarea drepturilor industriale, cum ar fi: invenţii, mai puţin realizările tehnice, know-how, mărci înregistrate, franciza şi altele asemenea, recunoscute şi protejate prin înscrisuri ale instituţiilor specializate, precum şi a drepturilor de autor, inclusiv a drepturilor conexe dreptului de autor. Veniturile de această natură se supun regulilor de determinare pentru veniturile din activităţi independente şi în situaţia în care drepturile respective fac obiectul unor contracte de cesiune, închiriere, colaborare, cercetare, licenţă, franciză şi altele asemenea, precum şi cele transmise prin succesiune, indiferent de denumirea sub care se acordă, cum ar fi: remuneraţie directă, remuneraţie secundară, onorariu, redevenţă şi altele asemenea. Contribuabilii care obţin venituri de la mai mulţi plătitori depun o singură declaraţie.

Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor:
În această categorie intră veniturile din închirieri şi subînchirieri de bunuri mobile şi imobile, precum şi veniturile din arendarea bunurilor agricole, din patrimoniul personal. Veniturile obţinute din închirieri şi subînchirieri de bunuri imobile sunt cele din cedarea folosinţei locuinţei, caselor de vacanţă, garajelor, terenurilor şi altele asemenea, a căror folosinţă este cedată în baza unor contracte de închiriere/subînchiriere, uzufruct, arendare şi altele asemenea, inclusiv a unor părţi din acestea, utilizate în scop de reclamă, afişaj şi publicitate..

Veniturile din activităţi agricole sunt venituri din următoarele activităţi:
a) cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor, în sere şi solarii special destinate acestor scopuri şi/sau în sistem irigat;
b) cultivarea şi valorificarea arbuştilor, plantelor decorative şi ciupercilor;
c) exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea.

Mai multe detalii in declaratia200.ppt, atasata.

CUM SE DEPUNE DECLARATIA:
Se depune in format hartie la sediul Administratiei financiare sau prin posta, cu confirmare de primire

IMPUTERNICIREA:
Persoanele imputernicite sa depuna declaratia trebuie sa prezinte la Administratia financiara cu imputernicirea si copie dupa cartea de identitate. In imputernicire se trec datele imputernicitului si semnatura contribuabilului (nu e nevoie de imputernicire prin notariat).

2% NU VA SCOATE BANII DIN BUZUNAR
2% nu se extrage din "banii dv. din buzunar", altfel spus, nu sunt luati din ce primiti concret de la stat sub forma de salariu sau pensie. 2% reprezinta bani situati in bugetul statului si daca nu bifati casuta 2%, ei vor ramane la stat, nu vor fi directionati catre activitatile de ajutor ale ONG-urilor ori ale bisericilor.

INSTRUCTIUNI PRIVIND COMPLETAREA FORMULARULUI 200:
http://declaratia200.ro/instructiuni_declaratia_200.php
(atasam mai multe variante ale declaratiei, in functie de varianta de trimitere pe care o alegeti)

DESCARCARE FORMULAR BLANC:
230: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/D230_OPANAF_3695_2016.pdf
200: http://doilasuta.ro/content/documente/formulare/formular200.pdf

TELEFON ASISTENTA CONTRIBUABILI ANAF: CALL CENTER: 031.403.91.60

CONTACT PENTRU ALTE INFORMATII PRIVIND DIRECTIONAREA 2% CATRE ASOCIATIA "CUTU, CUTU" :
tel. 0720798273, 0766251158, 0741508632, www.cutu-cutu.ro, asociatia_cutu_cutu3@yahoo.com

VA MULTUMIM !

AtaşamentMărime
D230_XML_2016_19011-Asoc.Cutu cutu.pdf109.89 KB
declaratia_200.pdf138.87 KB
declaratia200.ppt906 KB
formular200.pdf256.4 KB