Noutăți 2%

2%
Va solicitam să direcționați anul acesta 2% către proiectele de PREVENIRE derulate de Asociația ,,Cutu, cutu,,. Formularul ANAF este unul nou in acest an si poate fi depus până pe 15 MARTIE.
Suma trimisă pentru Asociația noastră este de 2% (nu 3,5%) iar datele de completat in dreptul rubricii organizatii non-profit sunt următoarele:

Asociația ,,Cutu, cutu,,
Cod fiscal: 15215652
Cont: RO 05CECEB60043RON0431708-C.E.C, Agentia Gara de Nord

INFORMATIILE COMPLETE de la ANAF, pentru 2019 sunt următoarele:
Formularul 230:
https://www.anaf.ro/anaf/internet/DGAMC/asistenta_contribuabili/formular...
Cerere privind destinația sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii (OPANAF 50/2019). Se depune până la data de 15 martie de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor și/sau venituri din pensii din România, în următoarele situații, după caz:
a) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult; sau
b) dispun asupra destinației sumei reprezentând 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru acordarea de burse private, conform legii; sau
c) dispun asupra destinației sumei reprezentând 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor și/sau veniturile din pensii, pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care sunt furnizori de servicii sociale acreditați cu cel puțin un serviciu social licențiat, în condițiile legii.
Formularul se depune și de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și/sau pensii din străinătate, impozabile în România, conform legii.
Cererea se poate depune direct la registratura organului fiscal, prin poștă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță, potrivit legii. Program. Durată de completare: 4 minute. Motivul colectării informației: Informațiile colectate sunt necesare direcționării sumei reprezentând Până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și din pensii pentru susținerea entităților nonprofit/unităților de cult, precum și pentru restituirea cheltuielilor efectuate de persoanele fizice cu bursele private.