VACCINUL ANTIRABIC GRATUIT, DAR PE BANI !

VACCINUL ANTIRABIC GRATUIT, DAR PE BANI !

Startul greșit al programului anual de vaccinare antirabică și în acest an

Rabia (turbarea) este o boală infecțioasă, având o evoluție rapidă și în final mortală. Acțiunile anuale preventive de vaccinare antirabică sunt gratuite, plătite din fonduri europene și din bugetul României, însă din anul 2014 acestea sunt condiționate de plata în privat.

Asociația R.E.A.D.C Turda, ca entitate non-guvernamentală care se implică în acțiuni de protecție a animalelor, de educare și informare, are obligativitatea morală de a atrage atenția cetățenilor asupa acestor abuzuri din sistemul sanitar veterinar, în detrimentul sănătății publice, a bunăstării animalelor si a banului contribuabililor.

Prin vizionarea următorului filmuleț vă este prezentată realitatea cruntă cu care se confruntă România de peste 4 ani.

https://www.youtube.com/watch?v=zw1SAcQLIJM

https://www.youtube.com/watch?v=8D26R1GRfWM

FREE RABIES VACCINATION, BUT FOR MONEY !

Wrong start of the annual rabies vaccination program in this year too

Rabies (rage) is an infectious disease, having a fast and in the end deadly evolution. The annual preventive actions of rabies vaccination are free, being paid from the European funds and Romanian budget, but starting from 2014 this actions are conditioned by private payment.

R.E.A.D.C Turda Association, as a non-governmental entity that gets involved in actions of animals protection, education and information, has the moral obligation to draw the citizens attention to this sanitary- veterinary system abuse, to the detriment of public health, of animals well-being and taxpayers’ money.

By watching the following short movie, it is presented to you the cruel reality faced by Romania.

https://www.youtube.com/watch?v=zw1SAcQLIJM

https://www.youtube.com/watch?v=8D26R1GRfWM

--
Cu stimă,

Conducerea R.E.A.D.C