Model de cerere către primărie pentru sterilizarea gratuita a câinilor cu proprietar

Către Consiliul Local al UAT …………………………..,

SOLICITARE

Subsemnatul /a ……………………………………………., cu domiciliul in ……………….………………………………………………….., identificat cu CI/BI cu seria….., nr. ………………,

Avand in vedere prevederile art. 41 HG 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a cainilor fara stapan, respectiv :

“(1) Consiliile locale pot subventiona total sau partial sterilizarea cainilor cu stapan ce apartin rasei comune sau a metisilor acestora aflati pe raza unitatii administrativ-teritoriale, prin concesionarea, in conditiile prevazute la art. 8, a operatiunilor de sterilizare catre unul sau mai multi medici veterinari de libera practica, organizati in conditiile legii.
(2) Detinatorii de caini de rasa comuna sau metisi ai acestora care doresc sa beneficieze de subventionarea sterilizarii cainilor pe care ii detin depun o solicitare in acest sens la consiliile locale.
(3) Consiliile locale transmit persoanelor care au facut solicitarea potrivit alin. (2) adresa cabinetelor medicale veterinare de libera practica catre care s-a facut concesionarea sterilizarilor impreuna cu un bon de ordine cu numele si adresa detinatorului cainelui, care va fi parafat si semnat de medicul veterinar dupa efectuarea operatiei de sterilizare. “

Solicit prin prezenta adresa sa sterilizez un numar de ……. caini ai caror proprietar sunt, in conditiile actului normativ mai sus-indicat.
Rog comunicarea raspunsului institutiei la adresa de domiciliu mai sus-indicata/ adresa de e-mail ……………………

Cu respect,
.................

Data
………………..